Het nut en effectiviteit van "Slimme Sancties"

 

In detail ...

Vaak werden landen, die een (al dan niet)interne genocide of daad van agressie tegenover een ander land werden verweten, onder sancties geplaatst.

Hierbij werden voornamelijk de export en import van de betrokken landen aan banden gelegd. Men kan hierbij denken aan Irak onder het bewind van Sadam Hoessein.

Het nadeel van deze sancties was ongetwijfeld dat de gewone burgerbevolking hiervan het grootste slachtoffer was, terwijl "het regime" grotendeels wist hieraan te ontsnappen.

Door recentere tijden heen werden deze internationale sancties dan ook gericht en gepersonaliseerd tegen de betrokken bewindvoerders.

Deze bestonden onder meer uit een beperking om zich naar het buitenland te begeven en een bevriezing van hun activa in landen, bijvoorbeeld de EU-lidstaten, die hieraan deelnamen.

In deze bijdrage maken we een opsomming en beoordeling van deze sancties doorheen de recente geschiedenis.

 

Leendert Lachaert

Merelbeke, 13/11/2019