De toekomst van het ACP-Verdrag

 

In detail ...

Aan de hand van enkele deskundigen zijnde Geert Laporte, Vice - Directeur van de denktank ECPDM,  Mark Maes (11.11.11) wordt het ACP-Verdrag geëvalueerd.

We kijken naar de geschiedenis van het Verdrag, het heden en de toekomst.

Zo kan zich de bedenking maken of het Verdrag tussen de EU en Afrikaanse, Caraïbische en de Pacifische landen nog überhaupt nog enige toekomst heeft …. 

Verder bekijken we het Verdrag, waar toch enige bedenkingen over bestaan op heden.

Tenslotte proberen de deskundigen een toekomstperspectief uit te tekenen voor het ACP-Verdrag.

 

Leendert Lachaert, 29/07/2019

te Merelbeke