Wie is Leendert Lachaert?

Leendert werd geboren op 25 maart 1985 te Gent. Hij voltooide zijn lager onderwijs in de vestiging van het GO Merelbeke – Flora.

Zijn secundair onderwijs volgde hij aan het Koninklijk Lyceum Gent.

Omdat hij een brede interesse heeft voor maatschappelijke evoluties, koos hij de richting die deze evoluties het best bestudeerde, het Recht!

Al gauw ging zijn interesse uit naar de vakken van het internationale recht, omdat deze vaak weinig bekend zijn bij de bevolking, maar wel degelijk een grote invloed hebben op het dagdagelijkse bestaan.

Hij studeerde af aan de UGent als Master in de Rechten, Major Europees Recht.

Zijn Masterproef handelde over de grenzen van de bevoegdheid van de EU inzake Ontwikkelingssamenwerking.

Tussen het behalen van zijn Bachelor en Master deed Leendert beroepservaring op als Cost Controller voor een Gents bedrijf te Niamey, Niger. Hierbij had hij tot taak om een bouwwerf administratief op te volgen, en in de financiële controle van de werf te voorzien.

Na zijn studies Rechten was Leendert 5 jaar actief als advocaat aan de Balie te Gent. Hierbij deed hij een brede ervaring op in diverse rechtstakken. Deze varieerden van het administratief/publiek recht tot contractenrecht en familierecht.

Hierbij werden deze dossiers steeds met de nodige soepelheid en bereikbaarheid behandeld. Verder stond Leendert steeds garant voor een grondige dossierkennis en werkte hierbij variërende oplossingen uit met betrekking tot juridische vraagstukken.

Hij behaalde het Postgraduaat “European Business Administration” aan het IEBA in 2018.

Leendert spreekt Nederlands, Frans, Engels en heeft noties van het Duits en het Arabisch (A2-niveau Universitair Centrum voor Talenonderwijs UGent).

Hij geeft ook diverse opleidingen (zie aanbod).

Heeft u een vraag of wenst u juridische bijstand?

Contacteer mij dan vrijblijvend via 0497 82 30 59.

Contacteer ons